Misja i cele

Fundacja Instytut Profilaktyki, Innowacji i Rozwoju powstała w 2015 roku. Celem jej istnienia jest wszechstronna działalność w sferze ochrony i promocji zdrowia, nauki, oświaty i edukacji oraz wprowadzania innowacji w tych dziedzinach, przede wszystkim na rzecz jednostki, jej dobrostanu…

Dowiedz się więcej...
Nasz patron

Nasza Fundacja działa pod patronatem Ignacego Łukasiewicza. Wszyscy znają go jako farmaceutę, naukowca, wynalazcę i przedsiębiorcę. Chcemy zwrócić uwagę na społeczną stronę jego działalności. Łukasiewicz część dochodów przekazywał na cele charytatywne i modernizację regionu. Bardziej od spraw czysto politycznych…

Dowiedz się więcej...
Statut Fundacji

Statut Fundacji Instytut Profilaktyki, Innowacji i Rozwoju Tekst jednolity obowiązujący od dnia 20.04.2016 roku Rozdział I Postanowienia ogólne § 1 1. Fundacja Instytut Profilaktyki, Innowacji i Rozwoju, zwana dalej Fundacją, działa na podstawie prawa polskiego i zgodnie z postanowieniami…

Dowiedz się więcej...