Dla firm i organizacji

Proponujemy szkolenia: prowadzone w formie warsztatowej, dla grup, jednorazowe lub cykliczne, jedno lub kilkudniowe, na terenie Państwa firmy lub wyjazdowe, połączone z odpoczynkiem i integracją pracowników. Przed rozpoczęciem zajęć spotykamy się z Państwem i ustalamy wszystkie szczegóły. Tematy, które poruszamy najczęściej to:
– sposoby radzenia sobie ze stresem;
– trening asertywności;
– trening konstruktywnych zachowań;
– radzenie sobie ze złością;
– umiejętność pracy w zespole;
– równowaga w życiu osobistym a zawodowym;
– zapobieganie wypaleniu zawodowemu;
– rozwiązywanie konfliktów;
– negocjacje;
– komunikacja interpersonalna.