Dla szkół

Prowadzimy warsztaty dla uczniów, nauczycieli i rodziców.
Tematykę, czas trwania szkolenia, terminy i jego koszt ustalamy każdorazowo indywidualnie, w porozumieniu ze szkołą, w zależności od jej aktualnych potrzeb i możliwości. Pracujemy wg programów autorskich i rekomendowanych przez PARPA. Najczęściej zajęcia dotyczą szeroko rozumianej problematyki:
– uzależnień: alkohol, papierosy, narkotyki, dopalacze, internet, gry komputerowe, hazard;
– przemocy i agresji;
– tolerancji, dyskryminacji;
– sposobów radzenia sobie w trudnych sytuacjach;
– relacji z innymi ludźmi.