Dla urzędów i instytucji

Oferujemy warsztaty profilaktyczne, terapeutyczne i korekcyjne dla klientów i podopiecznych urzędów i instytucji pomocowych oraz szkolenia dla pracowników urzędów (np. dla członków GKRPA, zespołów interdyscyplinarnych, punktów konsultacyjnych, punktów interwencji kryzysowej).