Fundacja IPIR trafiła do rejestru!

Uwaga! Bardzo ważny etap w historii naszej Fundacji: 01.12.2016 uzyskaliśmy od Wojewody Podkarpackiego wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Nr Z-188281-20161201). Od dzisiaj możemy zająć się leczeniem uzależnień i współuzależnień jednocześnie w 2 poradniach: dla dzieci i młodzieży oraz dla dorosłych. Składamy wniosek do NFZ z pytaniem o możliwość finansowania naszej działalności.