Fundacja IPIR zaprasza chętnych do wzięcia udziału w programie ograniczania picia

Fundacja IPIR w Przecławiu zaprasza chętnych do wzięcia udziału w rekomendowanym przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych programie ograniczania picia.

Programy ograniczania picia są formą terapii oferowaną od niedawna. Podstawową przesłanką ich powstania jest założenie, że pacjenci, którym zaoferowano możliwość wyboru celu terapii mają większe szanse na sukces terapeutyczny, między innymi dlatego, że ludzie są bardziej skłonni do realizacji celów, które sami wybierają.

Formy terapii to: sesje indywidualne, sesje grupowe (np. psychoedukacja, treningi umiejętności), sesje rodzinne, farmakoterapia.

Zajęcia są bezpłatne i skierowane do: osób pijących alkohol szkodliwie, osób uzależnionych od alkoholu, szczególnie: bez przeciwwskazań zdrowotnych dla używania alkoholu, nie akceptujące trwałej abstynencji jako celu terapii, w początkowej fazie uzależnienia, z mniejszym nasileniem objawów uzależnienia, doświadczające mniejszej ilości problemów związanych z piciem, lepiej funkcjonujące społecznie, młodsze.

Czas trwania programu: 8 tygodni, spotkania minimum 1 raz w tygodniu. Spotkania prowadzą specjaliści psychoterapii uzależnień i psychoterapeuci.

– Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do umówienia wstępnej konsultacji pod nr telefonu: 885 422 244 – przekazują wolontariusze fundacji IPIR.

Czytaj artykuł