Konferencja „….Zamiast przemocy”

W ramach miejskiego projektu „….Zamiast przemocy” nasza Fundacja przeprowadziła warsztaty dla uczniów mieleckich liceów oraz dla rodziców uczniów szkół podstawowych o tematyce przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Zrobiliśmy również badanie na próbie 512 osób z terenu miasta Mielca i opracowaliśmy szczegółowy raport dla Urzędu Miasta o skali występowania zjawiska przemocy w rodzinie. Podczas konferencji podsumowującej projekt, Prezes naszej Fundacji, Mariusz Surowiec, wygłosił prelekcję i przedstawił wyniki badań.

Czytaj artykuł