Nasz patron

Nasza Fundacja działa pod patronatem Ignacego Łukasiewicza. Wszyscy znają go jako farmaceutę, naukowca, wynalazcę i przedsiębiorcę. Chcemy zwrócić uwagę na społeczną stronę jego działalności. Łukasiewicz część dochodów przekazywał na cele charytatywne i modernizację regionu. Bardziej od spraw czysto politycznych interesowały go działania na rzecz poprawy infrastruktury w Galicji, które miały być jednym z elementów wychodzenia z ekonomicznej zapaści. Walczył z biedą i alkoholizmem w regionie, tworzył kasy zapomogowe i fundusze emerytalne. Przy swojej kopalni i rafinerii otworzył prototyp ubezpieczalni pracowniczej. Równie mocno, co kondycja finansowa pracowników, Łukasiewiczowi leżała na sercu sprawa edukacji wiejskich dzieci. Budował szkoły w miejscowościach, gdzie powstawały kopalnie i na własny koszt zatrudniał w nich nauczycieli. W 1873 roku papież Pius IX za działalność charytatywną nadał mu tytuł Szambelana Papieskiego i odznaczył go Orderem Św. Grzegorza. Na terenie Gminy Padew Narodowa, gdzie Ignacy Łukasiewicz urodził się i spędził dzieciństwo, znajdziemy wiele miejsc, symboli i tablic upamiętniających tego wielkiego człowieka. Obecne władze Gminy bardzo dbają o to, aby wśród mieszkańców kultywować pamięć o znanym rodaku. My natomiast, jako Fundacja, mamy nadzieję poprzez swoją pracę zostać jego „żywym pomnikiem”.