Nasza kadra

TERAPEUCI:

1. Marta Kutowska-Janiczek.

Specjalista psychoterapii uzależnień (w procesie certyfikacji PARPA), pedagog i były nauczyciel akademicki.Uczestniczka licznych kursów dokształcających, konferencji i warsztatów naukowych z dziedziny terapii uzależnień, profilaktyki społecznej, pracy socjalnej, resocjalizacji i wychowania, w tym współorganizatorka wielu z nich. Wykształcenie: Pedagogika Opiekuńczo-Wychowawcza (Uniwersytet Rzeszowski), Poradnictwo i Pomoc Psychologiczna (Uniwersytet Jagielloński), Specjalista Psychoterapii Uzależnień (CARE Brok). Doświadczenie zawodowe w zakresie terapii uzależnień zdobywała w Ośrodku Leczenia Uzależnień i Współuzależnienia przy Szpitalu Wojewódzki im. Św. Łukasza w Tarnowie, a także w Poradni Specjalistycznej i Telefonie Zaufania ARKA w Tarnowie.

2. Renata Wojna.

Specjalista Psychoterapii Uzależnień (Certyfikat PARPA nr 1353), Specjalista w zakresie pomocy ofiarom przemocy w rodzinie (Certyfikat NL nr 302), pedagog. Absolwent Szkoły Psychoterapeutów i Trenerów Gestalt. Ukończyła studia podyplomowe kwalifikacyjne w zakresie terapii pedagogicznej i resocjalizacji. Posiada ceryfikat „Mediacje i rozwiązywanie konfliktów rodzinnych oraz z udziałem dzieci”. Główny specjalista w Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Dębicy, specjalista psychoterapii uzależnień w Ośrodku Uzależnienia i Współuzależnienia w Wojewódzkim Szpitalu im. Św. Łukasza w Tarnowie. Ukończyła szereg szkoleń i warsztatów z zakresu doskonalenia pracy terapeutycznej.

3. Bogusław Kołacz.

Instruktor Terapii Uzależnień (Certyfikat PARPA nr 331). Członek Zarządu Fundacji IPIR. Mediator – absolwent szkolenia Polskiej Korporacji Trenerów Mediacji. Organizator i realizator programów profilaktycznych i terapeutycznych: szkoleń, warsztatów i obozów dla młodzieży i dorosłych, prowadzący punkty konsultacyjne ds uzależnień w gminach Powiatu Mieleckiego, Członek Miejskiego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Wieloletni Prezes Stowarzyszenia Trzeźwościowego „Nowe Życie”.

4. Mariusz Surowiec.

Kierownik Poradni IPIR.
Terapeuta Uzależnień (w procesie certyfikacji w zakresie Specjalisty Psychoterapii Uzależnień). Socjolog (Uniwersytet Rzeszowski) i religioznawca (Uniwersytet Jagielloński). Obecnie uczestnik seminarium doktoranckiego z dziedziny nauk społecznych. Swoje umiejętności doskonali w Krakowskiej Szkole Psychoterapii Psychoanalitycznej. Prezes Zarządu Fundacji IPIR i Kierownik Poradni Leczenia Uzależnień. Streetworker. Autor i realizator szkoleń i warsztatów z zakresu profilaktyki i leczenia uzależnień, przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz miękkich kompetencji społecznych. Autor artykułów naukowych o tematyce psychoterapii. Członek i jeden z założycieli Stowarzyszenia Terapeutów Uzależnień. Doświadczenie zawodowe jako terapeuta zdobywał na Oddziale Odwykowym Szpitala Psychiatrycznego w Straszęcinie oraz w trakcie stażu w Wojewódzkim Ośrodku Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Stalowej Woli.

5. Wenancjusz Matysek

Specjalista Psychoterapii Uzależnień (Certyfikat PARPA nr 1332), pedagog. Specjalista pracy z rodziną w Ośrodku Interwencji Kryzysowej. Uczestnik szeregu szkoleń i warsztatów, min. Terapia skoncentrowana na rozwiązaniach, Praktyka z osobami stosującymi przemoc domową, Terapia rodzin wg Berta Hellingera, Pomoc i interwencja wobec osób zagrożonych myślami samobójczymi, Motywowanie do zmian – strategie pozwalające wyjść z impasu. Specjalista Psychoterapii Uzależnień  w Wojewódzkim Szpitalu im. Św. Łukasza w Tarnowie.

6. Grzegorz Kruk

Psycholog, trener prowadzący warsztaty profilaktyczne, trener umiejętności psychospołecznych. Jest w trakcie certyfikacji specjalisty uzależnień. Posiada kilkuletnie doświadczenie w pracy z grupami wykluczonymi społecznie (niepełnosprawni, uzależnieni, bezrobotni) w NGO’s. Trener szybkiego czytania , mnemotechnik i efektywnej nauki. Interesuje się psychologią ewolucyjną. Prywatnie zapalony kibic i miłośnik piłki nożnej.

7. Ewelina Surowiec

Terapeuta Uzależnień (w procesie certyfikacji w zakresie Specjalisty Psychoterapii Uzależnień). Pedagog o specjalności opiekuńczo – wychowawczej (Uniwersytet Rzeszowski), oligofrenopedagog (Wyższa Szkoła Humanistyczno – Przyrodnicza w Sandomierzu) i nauczyciel języka francuskiego (Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Sosnowcu).

LEKARZE:

1. Dorota Wójcik.

Absolwent Lwowskiego Narodowego Uniwersytetu Medycznego. Obecnie w trakcie specjalizacji w dziedzinie psychiatrii. Lekarz w Specjalistycznym Psychiatrycznym Zespole Opieki Zdrowotnej im. Prof. A. Kępińskiego w Jarosławiu.

2. Krzysztof Marchlik.

Absolwent Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Obecnie w trakcie specjalizacji w dziedzinie psychiatrii. Lekarz w Oddziale Psychiatrycznym Szpitala Powiatowego w Nowej Dębie. Uczestnik kursów i szkoleń w zakresie psychiatrii i psychologii.

ADMINISTRACJA:

1. Iwona Klich

Studentka psychologii Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie. Zajmuje się rejestracją pacjentów, korespondencją, prowadzeniem i archiwizacją dokumentacji medycznej w naszej Poradni.