Nasza kadra

TERAPEUCI:

1. Anna Krępa – Cabaj.

Terapeuta uzależnień i współuzależnienia. Obecnie w trakcie szkolenia w Małopolskim Ośrodku Szkolenia Terapeutów Uzależnień w Krakowie. Pedagog o specjalności edukacja integracyjna (KUL), inżynier metalurg (AGH), magister inżynier w zakresie metalurgii ekstrakcyjnej (AGH), absolwentka studiów podyplomowych (KUL i AGH).

2. Renata Wojna.

Specjalista Psychoterapii Uzależnień (Certyfikat PARPA nr 1353), Specjalista w zakresie pomocy ofiarom przemocy w rodzinie (Certyfikat NL nr 302), pedagog. Absolwent Szkoły Psychoterapeutów i Trenerów Gestalt. Ukończyła studia podyplomowe kwalifikacyjne w zakresie terapii pedagogicznej i resocjalizacji. Posiada ceryfikat „Mediacje i rozwiązywanie konfliktów rodzinnych oraz z udziałem dzieci”. Główny specjalista w Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Dębicy, specjalista psychoterapii uzależnień w Ośrodku Uzależnienia i Współuzależnienia w Wojewódzkim Szpitalu im. Św. Łukasza w Tarnowie. Ukończyła szereg szkoleń i warsztatów z zakresu doskonalenia pracy terapeutycznej.

3. Bogusław Kołacz.

Instruktor Terapii Uzależnień (Certyfikat PARPA nr 331). Mediator – absolwent szkolenia Polskiej Korporacji Trenerów Mediacji. Organizator i realizator programów profilaktycznych i terapeutycznych: szkoleń, warsztatów i obozów dla młodzieży i dorosłych, prowadzący punkty konsultacyjne ds uzależnień w gminach Powiatu Mieleckiego, Członek Miejskiego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Wieloletni Prezes Stowarzyszenia Trzeźwościowego „Nowe Życie”.

4. Mariusz Surowiec.

Dyrektor Poradni IPIR.
Doktor nauk społecznych. Wykładowca akademicki. Terapeuta uzależnień i współuzależnienia. Socjolog (Uniwersytet Rzeszowski), religioznawca (Uniwersytet Jagielloński) i medioznawca (WSIiZ). Absolwent Szkoły Specjalistów Psychoterapii Uzależnień CARE Brok. Swoje umiejętności doskonalił w Krakowskiej Szkole Psychoterapii Psychoanalitycznej. Prezes Zarządu Fundacji IPIR. Streetworker. Autor i realizator szkoleń i warsztatów z zakresu profilaktyki i leczenia uzależnień, przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz miękkich kompetencji społecznych. Przeprowadził zakrojone na szeroką skalę badania w zakresie uzależnienia licealistów od mediów społecznościowych oraz skali depresji u młodzieży. Autor artykułów naukowych o tematyce psychoterapii. Doświadczenie zawodowe jako terapeuta zdobywał na Oddziale Odwykowym Szpitala Psychiatrycznego w Straszęcinie oraz w trakcie stażu w Wojewódzkim Ośrodku Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Stalowej Woli.

5. Wenancjusz Matysek

Specjalista Psychoterapii Uzależnień (Certyfikat PARPA nr 1332), pedagog. Specjalista pracy z rodziną w Ośrodku Interwencji Kryzysowej. Uczestnik szeregu szkoleń i warsztatów, min. Terapia skoncentrowana na rozwiązaniach, Praktyka z osobami stosującymi przemoc domową, Terapia rodzin wg Berta Hellingera, Pomoc i interwencja wobec osób zagrożonych myślami samobójczymi, Motywowanie do zmian – strategie pozwalające wyjść z impasu. Specjalista Psychoterapii Uzależnień  w Wojewódzkim Szpitalu im. Św. Łukasza w Tarnowie.

6. Grzegorz Kruk

Psycholog. Trener prowadzący warsztaty profilaktyczne, trener umiejętności psychospołecznych. Certfikowany Specjalista Psychoterapii Uzależnień. Specjalizuje się w leczeniu uzależnień od narkotyków i dopalaczy. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy z grupami wykluczonymi społecznie (niepełnosprawni, uzależnieni, bezrobotni) w NGO’s. Trener szybkiego czytania , mnemotechnik i efektywnej nauki. Interesuje się psychologią ewolucyjną.

7. Ewelina Surowiec

Terapeuta uzależnień i współuzależnienia. Pedagog o specjalności opiekuńczo – wychowawczej (Uniwersytet Rzeszowski), oligofrenopedagog (Wyższa Szkoła Humanistyczno – Przyrodnicza w Sandomierzu) i nauczyciel języka francuskiego (Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Sosnowcu). Absolwentka Szkoły Specjalistów Psychoterapii Uzależnień CARE Brok. Obecnie doskonali swoje umiejętności w Szkole Psychoterapii Dzieci i Młodzieży w nurcie behawioralno – poznawczym w Katowicach. Prowadzi warsztaty z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Doświadczenie zawodowe jako terapeuta zdobywała w Wojewódzkim Ośrodku Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Stalowej Woli. Zastępca Prezesa Zarządu Fundacji IPIR i Dyrektor Administracyjny Fundacji.

LEKARZE:

1. Dorota Wójcik.

Absolwent Lwowskiego Narodowego Uniwersytetu Medycznego. Obecnie w trakcie specjalizacji w dziedzinie psychiatrii. Lekarz w Specjalistycznym Psychiatrycznym Zespole Opieki Zdrowotnej im. Prof. A. Kępińskiego w Jarosławiu.

2. Krzysztof Marchlik.

Absolwent Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Obecnie w trakcie specjalizacji w dziedzinie psychiatrii. Lekarz w Oddziale Psychiatrycznym Szpitala Powiatowego w Nowej Dębie. Uczestnik kursów i szkoleń w zakresie psychiatrii i psychologii.

ADMINISTRACJA:

1. Iwona Klich

Psycholog (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie). To z Nią macie Państwo pierwszy kontakt w naszej Poradni. Zajmuje się rejestracją wizyt pacjentów, korespondencją, prowadzeniem i archiwizacją dokumentacji medycznej.