Nasza kadra

TERAPEUCI:

1. Dagmara Styś.

Specjalista Psychoterapii Uzależnień (Certyfikat PARPA nr 1537), psycholog (Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej), psychoterapeuta (Medyczne Centrum Kształcenia Podyplomowego Uniwersytetu Jagiellońskiego). Posiada uprawnienia do samodzielnego prowadzenia psychoterapii pod superwizją oraz uprawnienia do prowadzenia terapii wspierającej, socjoterapii, interwencji w sytuacjach kryzysowych oraz oddziaływań psychoprofilaktycznych w wieku rozwojowym, w tym z zaburzeniami psychicznymi oraz zagrożonymi patologią społeczną. Członek Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Członek Miejskiego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie (Dębica). Biegły Sądowy w przedmiocie uzależnienia od alkoholu przy Sądzie Okręgowym w Rzeszowie. Uczestnik szkoleń z zakresu uzależnień i przemocy.

 

2. Renata Wojna.

Specjalista Psychoterapii Uzależnień (Certyfikat PARPA nr 1353), Specjalista w zakresie pomocy ofiarom przemocy w rodzinie (Certyfikat NL nr 302), pedagog. Absolwent Szkoły Psychoterapeutów i Trenerów Gestalt. Ukończyła studia podyplomowe kwalifikacyjne w zakresie terapii pedagogicznej i resocjalizacji. Posiada ceryfikat „Mediacje i rozwiązywanie konfliktów rodzinnych oraz z udziałem dzieci”. Główny specjalista w Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Dębicy, specjalista psychoterapii uzależnień w Ośrodku Uzależnienia i Współuzależnienia w Wojewódzkim Szpitalu im. Św. Łukasza w Tarnowie. Ukończyła szereg szkoleń i warsztatów z zakresu doskonalenia pracy terapeutycznej.

 

3. Bogusław Kołacz.

Instruktor Terapii Uzależnień (Certyfikat PARPA nr 331). Członek Zarządu Fundacji IPIR. Mediator – absolwent szkolenia Polskiej Korporacji Trenerów Mediacji. Organizator i realizator programów profilaktycznych i terapeutycznych: szkoleń, warsztatów i obozów dla młodzieży i dorosłych, prowadzący punkty konsultacyjne ds uzależnień w gminach Powiatu Mieleckiego, Członek Miejskiego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Wieloletni Prezes Stowarzyszenia Trzeźwościowego „Nowe Życie”.

 

4. Mariusz Surowiec.

Kierownik Poradni IPIR.
Terapeuta Uzależnień (w procesie certyfikacji w zakresie Specjalisty Psychoterapii Uzależnień). Socjolog (Uniwersytet Rzeszowski) i religioznawca (Uniwersytet Jagielloński). Obecnie uczestnik seminarium doktoranckiego z dziedziny nauk społecznych. Swoje umiejętności doskonali w Krakowskiej Szkole Psychoterapii Psychoanalitycznej. Prezes Zarządu Fundacji IPIR i Kierownik Poradni Leczenia Uzależnień. Streetworker. Autor i realizator szkoleń i warsztatów z zakresu profilaktyki i leczenia uzależnień, przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz miękkich kompetencji społecznych. Autor artykułów naukowych o tematyce psychoterapii. Członek i jeden z założycieli Stowarzyszenia Terapeutów Uzależnień. Doświadczenie zawodowe jako terapeuta zdobywał na Oddziale Odwykowym Szpitala Psychiatrycznego w Straszęcinie oraz w trakcie stażu w Wojewódzkim Ośrodku Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Stalowej Woli.

 

5. Wenancjusz Matysek

Specjalista Psychoterapii Uzależnień (Certyfikat PARPA nr 1332), pedagog. Specjalista pracy z rodziną w Ośrodku Interwencji Kryzysowej. Uczestnik szeregu szkoleń i warsztatów, min. Terapia skoncentrowana na rozwiązaniach, Praktyka z osobami stosującymi przemoc domową, Terapia rodzin wg Berta Hellingera, Pomoc i interwencja wobec osób zagrożonych myślami samobójczymi, Motywowanie do zmian – strategie pozwalające wyjść z impasu. Specjalista Psychoterapii Uzależnień  w Wojewódzkim Szpitalu im. Św. Łukasza w Tarnowie.

 

6. Grzegorz Kruk

Psycholog, trener prowadzący warsztaty profilaktyczne, trener umiejętności psychospołecznych. Jest w trakcie certyfikacji specjalisty uzależnień. Posiada kilkuletnie doświadczenie w pracy z grupami wykluczonymi społecznie (niepełnosprawni, uzależnieni, bezrobotni) w NGO’s. Trener szybkiego czytania , mnemotechnik i efektywnej nauki. Interesuje się psychologią ewolucyjną. Prywatnie zapalony kibic i miłośnik piłki nożnej.

 

 

7. Ewelina Surowiec

Terapeuta Uzależnień (w procesie certyfikacji w zakresie Specjalisty Psychoterapii Uzależnień). Pedagog o specjalności opiekuńczo – wychowawczej (Uniwersytet Rzeszowski), oligofrenopedagog (Wyższa Szkoła Humanistyczno – Przyrodnicza w Sandomierzu) i nauczyciel języka francuskiego (Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Sosnowcu).

 

 

 

LEKARZE:

1. Dorota Wójcik.

Absolwent Lwowskiego Narodowego Uniwersytetu Medycznego. Obecnie w trakcie specjalizacji w dziedzinie psychiatrii. Lekarz w Specjalistycznym Psychiatrycznym Zespole Opieki Zdrowotnej im. Prof. A. Kępińskiego w Jarosławiu.

 

 

 

 

2. Krzysztof Marchlik.

Absolwent Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Obecnie w trakcie specjalizacji w dziedzinie psychiatrii. Lekarz w Oddziale Psychiatrycznym Szpitala Powiatowego w Nowej Dębie. Uczestnik kursów i szkoleń w zakresie psychiatrii i psychologii.

 

 

 

 

 

ADMINISTRACJA:

1. Iwona Szalwa

Studentka trzeciego roku psychologii na Uniwersytecie Pedagogicznym im. KEN w Krakowie, praktykantka w Poradni Leczenia Uzależnień w Przecławiu.