O nas

Fundacja została powołana w celu wszechstronnej działalności w sferze ochrony i promocji zdrowia, nauki, oświaty i edukacji oraz wprowadzania innowacji w tych dziedzinach, przede wszystkim na rzecz jednostki, jej dobrostanu psychicznego, fizycznego, intelektualnego i społecznego, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży. Fundacja będzie prowadzić działania na rzecz promocji społeczności lokalnych ze szczególnym uwzględnieniem Padwi Narodowej, regionu mieleckiego i województwa podkarpackiego, a wzorem i postawą do naśladowania będzie postać Ignacego Łukasiewicza.