Anna Kępa – Cabaj

Terapeuta uzależnień i współuzależnienia. Obecnie w trakcie szkolenia w Małopolskim Ośrodku Szkolenia Terapeutów Uzależnień w Krakowie. Pedagog o specjalności edukacja integracyjna (KUL), inżynier metalurg (AGH), magister inżynier w zakresie metalurgii ekstrakcyjnej (AGH), absolwentka studiów podyplomowych (KUL i AGH).