Bogusław Kołacz

Instruktor Terapii Uzależnień (Certyfikat PARPA nr 331). Mediator – absolwent szkolenia Polskiej Korporacji Trenerów Mediacji. Organizator i realizator programów profilaktycznych i terapeutycznych: szkoleń, warsztatów i obozów dla młodzieży i dorosłych, prowadzący punkty konsultacyjne ds uzależnień w gminach Powiatu Mieleckiego, Członek Miejskiego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Wieloletni Prezes Stowarzyszenia Trzeźwościowego „Nowe Życie”.