Dagmara Styś

Specjalista Psychoterapii Uzależnień (Certyfikat PARPA nr 1537), psycholog (Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej), psychoterapeuta (Medyczne Centrum Kształcenia Podyplomowego Uniwersytetu Jagiellońskiego). Posiada uprawnienia do samodzielnego prowadzenia psychoterapii pod superwizją oraz uprawnienia do prowadzenia terapii wspierającej, socjoterapii, interwencji w sytuacjach kryzysowych oraz oddziaływań psychoprofilaktycznych w wieku rozwojowym, w tym z zaburzeniami psychicznymi oraz zagrożonymi patologią społeczną. Członek Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Członek Miejskiego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie (Dębica). Biegły Sądowy w przedmiocie uzależnienia od alkoholu przy Sądzie Okręgowym w Rzeszowie. Uczestnik szkoleń z zakresu uzależnień i przemocy.