Ewelina Surowiec

Terapeuta Uzależnień (w procesie certyfikacji w zakresie Specjalisty Psychoterapii Uzależnień). Pedagog o specjalności opiekuńczo – wychowawczej (Uniwersytet Rzeszowski), oligofrenopedagog (Wyższa Szkoła Humanistyczno – Przyrodnicza w Sandomierzu) i nauczyciel języka francuskiego (Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Sosnowcu).