Ewelina Surowiec

Terapeuta uzależnień i współuzależnienia. Pedagog o specjalności opiekuńczo – wychowawczej (Uniwersytet Rzeszowski), oligofrenopedagog (Wyższa Szkoła Humanistyczno – Przyrodnicza w Sandomierzu) i nauczyciel języka francuskiego (Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Sosnowcu). Absolwentka Szkoły Specjalistów Psychoterapii Uzależnień CARE Brok. Obecnie doskonali swoje umiejętności w Szkole Psychoterapii Dzieci i Młodzieży w nurcie behawioralno – poznawczym w Katowicach. Prowadzi warsztaty z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Doświadczenie zawodowe jako terapeuta zdobywała w Wojewódzkim Ośrodku Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Stalowej Woli. Zastępca Prezesa Zarządu Fundacji IPIR i Dyrektor Administracyjny Fundacji.