Grzegorz Kruk

Psycholog. Trener prowadzący warsztaty profilaktyczne, trener umiejętności psychospołecznych. Certfikowany Specjalista Psychoterapii Uzależnień. Specjalizuje się w leczeniu uzależnień od narkotyków i dopalaczy. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy z grupami wykluczonymi społecznie (niepełnosprawni, uzależnieni, bezrobotni) w NGO’s. Trener szybkiego czytania , mnemotechnik i efektywnej nauki. Interesuje się psychologią ewolucyjną.