Mariusz Surowiec

Dyrektor Poradni IPIR.
Doktor nauk społecznych. Wykładowca akademicki. Terapeuta uzależnień i współuzależnienia. Socjolog (Uniwersytet Rzeszowski), religioznawca (Uniwersytet Jagielloński) i medioznawca (WSIiZ). Absolwent Szkoły Specjalistów Psychoterapii Uzależnień CARE Brok. Swoje umiejętności doskonalił w Krakowskiej Szkole Psychoterapii Psychoanalitycznej. Prezes Zarządu Fundacji IPIR. Streetworker. Autor i realizator szkoleń i warsztatów z zakresu profilaktyki i leczenia uzależnień, przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz miękkich kompetencji społecznych. Przeprowadził zakrojone na szeroką skalę badania w zakresie uzależnienia licealistów od mediów społecznościowych oraz skali depresji u młodzieży. Autor artykułów naukowych o tematyce psychoterapii. Doświadczenie zawodowe jako terapeuta zdobywał na Oddziale Odwykowym Szpitala Psychiatrycznego w Straszęcinie oraz w trakcie stażu w Wojewódzkim Ośrodku Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Stalowej Woli.