Mariusz Surowiec

Kierownik Poradni IPIR.
Terapeuta Uzależnień (w procesie certyfikacji w zakresie Specjalisty Psychoterapii Uzależnień). Socjolog (Uniwersytet Rzeszowski) i religioznawca (Uniwersytet Jagielloński). Obecnie uczestnik seminarium doktoranckiego z dziedziny nauk społecznych. Swoje umiejętności doskonali w Krakowskiej Szkole Psychoterapii Psychoanalitycznej. Prezes Zarządu Fundacji IPIR i Kierownik Poradni Leczenia Uzależnień. Streetworker. Autor i realizator szkoleń i warsztatów z zakresu profilaktyki i leczenia uzależnień, przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz miękkich kompetencji społecznych. Autor artykułów naukowych o tematyce psychoterapii. Członek i jeden z założycieli Stowarzyszenia Terapeutów Uzależnień. Doświadczenie zawodowe jako terapeuta zdobywał na Oddziale Odwykowym Szpitala Psychiatrycznego w Straszęcinie oraz w trakcie stażu w Wojewódzkim Ośrodku Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Stalowej Woli.