Marta Kutowska-Janiczek

Specjalista psychoterapii uzależnień (w procesie certyfikacji PARPA), pedagog i były nauczyciel akademicki.Uczestniczka licznych kursów dokształcających, konferencji i warsztatów naukowych z dziedziny terapii uzależnień, profilaktyki społecznej, pracy socjalnej, resocjalizacji i wychowania, w tym współorganizatorka wielu z nich.
Wykształcenie: Pedagogika Opiekuńczo-Wychowawcza (Uniwersytet Rzeszowski), Poradnictwo i Pomoc Psychologiczna (Uniwersytet Jagielloński), Specjalista Psychoterapii Uzależnień (CARE Brok).
Doświadczenie zawodowe w zakresie terapii uzależnień zdobywała w Ośrodku Leczenia Uzależnień i Współuzależnienia przy Szpitalu Wojewódzki im. Św. Łukasza w Tarnowie, a także w Poradni Specjalistycznej i Telefonie Zaufania ARKA w Tarnowie.