Renata Wojna

Renata Wojna, mgr pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej, certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień, certyfikowany specjalista w zakresie pomocy ofiarom przemocy w rodzinie, psychoterapeuta Gestalt, specjalizacja z resocjalizacji, terapii pedagogicznej i organizacji pomocy społecznej. Wieloletni pracownik Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Dębicy, współautorka i realizatorka programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie. Prowadzi prywatną Poradnię Terapii Uzależnień i Współuzależnienia. Profilaktyka uzależnień i przemocy domowej.