Wenancjusz Matysek

Mgr pedagogiki ze specjalnością Interwencja Kryzysowa, certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień, licencjat z Nauk o Rodzinie o specjalności Praca Socjalna. pracownik Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Dębicy (oik@oik.debica.pl) , współautor i realizator programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie.