Profilaktyka zamiast przemocy. Miasto kontynuuje współpracę z Fundacją Instytut Profilaktyki, Innowacji i Rozwoju

Gmina Miejska Mielec kontynuuje działania w ramach projektu pn. „…ZAMIAST PRZEMOCY” – program oddziaływań profilaktycznych z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Środki na projekt zostały pozyskane z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie”.

Czytaj artykuł