Prośba o wsparcie

Drodzy Państwo!

Jak Państwo wiecie, w chwili obecnej remontujemy obiekt, aby dostosować go do potrzeb poradni profilaktyki oraz terapii uzależnień dla dzieci i młodzieży (13-18 lat) oraz „młodych dorosłych”, uczących się (18-26) a także ich rodziców, jak również by spełniał odpowiednie wymogi formalne. Koszt remontu jak i konieczność zakupu mebli i sprzętu niezbędnego do prowadzenia terapii i funkcjonowania poradni niestety znacznie przekracza nasze możliwości finansowe. Zwracamy się zatem do Państwa z prośbą o wsparcie naszej Fundacji – w formie rzeczowej (m. in. materiały do remontu pomieszczeń, sprzęt biurowy) i/lub pieniężnej bezpośrednio na nasz rachunek bankowy. Za każdą okazaną pomoc będziemy wdzięczni. Więcej informacji na ten temat znajdą Państwo w poniższym dokumencie.