Rozmowy z NFZ o leczeniu uzależnień

W Rzeszowie odbyło się spotkanie Prezesa Fundacji IPIR Mariusza Surowca z dyrektorem Podkarpackiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia Robertem Bugajem.

Rozmowa dotyczyła przede wszystkim działalności finansowanych przez NFZ prowadzonych w Przecławiu przez Fundację IPIR dwóch podmiotów leczniczych: Poradni Leczenia Uzależnień dla Dzieci i Młodzieży oraz Poradni Leczenia Uzależnień i Współuzależnienia dla Dorosłych.

Robert Bugaj był szczególnie zainteresowany funkcjonowaniem Poradni dla Młodzieży, ponieważ jest ona swego rodzaju projektem pilotażowym, zaledwie kilka tego typu ośrodków istnieje w skali całego kraju!

Czytaj artykuł