Spotkanie ze Starostą Powiatu Mieleckiego

Reprezentanci IPIR, Mariusz Surowiec i Bogdan Kołacz, spotkali się ze Starostą Powiatu Mieleckiego, Panem Zbigniewem Tymułą. Rozmowy dotyczyły działalności naszej Fundacji oraz możliwości współpracy z samorządami w zakresie profilaktyki uzależnień oraz przeciwdziałania przemocy, ze szczególnym uwzględnieniem spraw dzieci i młodzieży. Efektem spotkania była decyzja starostwa o wynajęciu nam lokalu w Przecławiu z przeznaczeniem na poradnię leczenia uzależnień.