„Ty decydujesz”

Dzisiaj w mieleckim SCK, w ramach programu „Ty decydujesz”, odbyła się konferencja dla uczniów gimnazjów na temat zjawiska zażywania środków psychoaktywnych przez młodzież. Konferencję zorganizowała Komenda Powiatowa Policji oraz Szkoła „Piłkarskie Nadzieje”. Poradnię Leczenia Uzależnień z Przecławia reprezentowała terapeutka, Pani Renata Wojna, która wygłosiła prelekcję dotyczącą profilaktyki uzależnień oraz udzieliła krótkiego wywiadu Radio Leliwa. Dziękujemy organizatorom konferencji za zaproszenie, a młodzież, z problemem uzależnienia swojego lub swoich bliskich, zapraszamy do naszej Poradni w Przecławiu.